-->

เล่ห์ร้ายโฉมสะคราญ เล่ม8 PDF

---ADS---


ชาติที่แล้ว เพียงเพราะส่งเสริมอำนาจให้ผิดคน ผลที่ได้คือนางถูกทรยศหักหลัง ตระกูลของนางถูกใส่ร้ายจนต้องโทษประหารทั้งตระกูล และจบชีวิตลงด้วยความเคียดแค้น

ทว่านางกลับฟื้นขึ้นมาในร่างของ ซูหลี หญิงสาวผู้มีชื่อเสียงฉาวโฉ่ ทั้งยังถูกมารดาเลี้ยงดูมาเยี่ยงเด็กผู้ชาย เมื่อสวรรค์หยิบยื่นหนทางแก้แค้นมาให้ในชาตินี้ นางยินยอมจะใช้ทุกเล่ห์เพทุบายล้างมลทินให้ตระกูล และสิ่งที่นางมอบให้คนทรยศผู้นั้นไป นางย่อมต้องทวงคืนกลับมาด้วยมือตนเอง!

22เล่ม จบ

แก้ไขแล้ว

เล่ม1

เล่ม2

______________________________

เล่ม3

P1

P2 จบเล่ม3
______________________________

เล่ม4

P1

P2 จบเล่ม4

______________________________

เล่ม5

P1

P2 จบเล่ม5


______________________________

เล่ม6

P1

P2 จบเล่ม6

______________________________

เล่ม7

P1

P2 จบเล่ม7

______________________________

เล่ม8

P1

P2 จบเล่ม8

______________________________

เล่ม9

______________________________

เล่ม10Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now