-->

Pāman ปาร์แมน PDF

---ADS---
ปาร์แมน PDFPāman ปาร์แมน  ซุปเปอร์แมนให้อุปกรณ์ 4 อย่างแก่ ซึวะ มิตสึโอะ เด็กชายชาวโลกจอมซุ่มซ่าม เพื่อให้ได้เป็นปาร์แมน คือ หน้ากากทำให้มีกำลังเพิ่มขึ้น 6,600 เท่า และมีอุปกรณ์แปลภาษา ผ้าคลุมทำบินได้ด้วยความเร็ว 119 กม./ชม. ตราสัญลักษณ์ติดหน้าอกเป็นอุปกรณ์สื่อสารกับปาร์แมนคนอื่นๆ และเป็นอุปกรณ์ช่วยหายใจ และเจ้าหุ่นก๊อปปี้สำหรับรักษาความลับการเป็นปาร์แมน ซุปเปอร์แมนจะทำลายสมอง หากมีใครล่วงรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวจริงของปาร์แมนRelated Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now