-->

กองพันอสูรสงคราม 203 PDF

---ADS---
กองพันอสูรสงคราม 203 PDF


กองพันอสูรสงคราม 203 ก่อนที่กองทัพเรือบอลติคที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจะมาถึง... ญี่ปุ่นต้องรีบยึดท่าเรือหลู่เซิ้นให้ได้ก่อน..ไม่เช่นนั้นกองทัพญี่ปุ่นจะต้องถูกต้อนให้ตกอยู่ในวงล้อม หลีกเลี่ยงจากความพินาศไปไม่พ้น.!!


Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now