-->

หวนคืนบัลลังก์ต้าเยี่ยน เล่ม1 PDF

---ADS---


แม้ความจริงจะประจักษ์อยู่แล้วว่า นางคือทายาทที่แท้จริงของจวนแห่งนี้

ที่ถูกสลับตัวไปจนต้องตกระกำลำบากตั้งแต่ครั้งวัยเยาว์

แต่การกลับมาของนางกลับไม่ได้เป็นที่ยอมรับ แม้กระทั่งแม่ของตัวเอง…นางเพียงต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องและเป็นลูกที่กตัญญูต่อบิดามารดา

แต่ความฝันที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวต้องถูกกล้ำกลืนลงไป…

เพราะใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบที่นางคิดหากยังอยากมีชีวิตอยู่ก็ต้องพร้อมตั้งรับกับศึกในบ้าน

นางต้องกลับมามองโลกแห่งความเป็นจริงและทำทุกวิถีทางเพื่อทวงสิ่งที่เป็นของนางคืนมา!!


-----------------

เล่ม1

Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now