-->

Kiteretsu Daihyakka คิเตเร็ทสึ เจ้าหนูนักประดิษฐ์ PDF

---ADS---
เจ้าหนูนักประดิษฐ์ PDF


Kiteretsu Daihyakka คิเตเร็ทสึ เจ้าหนูนักประดิษฐ์  ผลงานของฟูจิโกะ เอฟ. ฟูจิโอะ  เออิชิ เด็กหนุ่มผู้รักการประดิษฐ์เป็นชีวิตจิตใจจนได้รับฉายาว่า "คิเตเร็ทสึ" ได้ค้นพบตำราเก่าแก่ของ คิเตเร็ทสึไซ บรรพบุรุษนักประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่เขาได้ประดิษฐ์ขึ้นจากตำราของคิเตเร็ทสึไซคือหุ่นยนต์แสนรู้ ซึ่งได้ตั้งชื่อมันว่าโคโรสึเกะ เออิชิได้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์มากมายหลายอย่างจากตำราเล่มนี้ซึ่งนำพาไปสู่การผจญภัยมากมายอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน


Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now