-->

Claymore อสูรสาวเคลย์มอร์ PDF

---ADS---


เรื่องราวเกี่ยวกับองค์กรลับ "ไร้ชื่อ" ได้สร้างเหล่านักดาบสตรีครึ่งคนครึ่งปีศาจขึ้น พวกเธอมีดวงตาสีเงินซึ่งทำให้พวกเธอถูกเรียกว่า แม่มดตาสีเงินพกดาบยักษ์สะพายไว้ข้างหลังเป็นอาวุธ ซึ่งด้วยเอกลักษณ์นี้ทำให้พวกเธอถูกเรียกว่า "เคลย์มอร์"


Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now