-->

ชิมะ โคซาคุ ภาค หัวหน้าฝ่าย Cartoon PDF

---ADS---

ชิมะ โคซาคุ PDF


ชิมะ โคซาคุ ภาค หัวหน้าฝ่าย  คิโนะกับโออิสึมิ เสนอชื่อ คานาซาวะ เป็นประธานบริษัทเป็นคนถัดไปตามแผนการ แต่มันกะทันหันไปหน่อย คานาซาวะ สับสนและตอบปฏิเสธ ชิมะอยากให้ คานาซาวะ ที่ตัวเองเคารพขึ้นเป็นประธานบริษัทจึงพานาคาซาวะไปดื่มที่ย่านชินจูกุโกลเด้น และลองเกลี้ยกล่อมเขาดูRelated Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now