-->

Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี Cartoon PDF

---ADS---
ขุนศึกสะท้านปฐพี PDFShanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี  เป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์ช่วยปลายสมัยเฮอัน ย้อนไปประมาณ 800 ปีก่อน เรื่องของ มินาโมโตะ โยชิตสึเนะ ย้อนกลับไป ตระกูล ไทระ ได้ทำการฆ่าและกวาดล้างตระกูลมินาโมโตะ อย่างราบคาบเหลือเพียงลูกและหลานไม่กี่คน แต่ยังคงตามล่าอยู่Download Shanaou ขุนศึกสะท้านปฐพี Cartoon PDF
Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now