-->

Reverend Insanity เทพปีศาจหวนคืน 1-866

---ADS---

เรื่องย่อจากผู้แต่ง

มนุษย์มีความรอบรู้นับสิบหมื่นรูปแบบของวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานต้นกำเนิดแห่งสวรรค์พิภพ

เมื่อเจดีย์แห่งทวยเทพไร้ซึ่งความยุติธรรม ปีศาจจึงถือกำเนิด

วันเวลาผ่านไป แต่ความฝันไม่เคยเปลี่ยนแปลง ชื่อของเขาถูกกล่าวขานหลังจากนักท่องเที่ยวแห่งกาลเวลาหวนฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง

บนโลกที่แตกต่าง เขาเติบโตขึ้น บ่มเพาะพลังปีศาจ และกลายเป็นยมทูตผู้ใช้วิญญาณ

วิญญาณกาลเวลา วิญญาณแสงจันทร์ วิญญาณอสนีสีทอง วิญญาณสุรา วิญญาณไหมดำ วิญญาณแห่งความหวัง…..

ด้วยพลังอำนาจแห่งวิญญาณบาป เทพปีศาจจะครองภพและทำทุกสิ่งที่หัวใจของเขาปรารถนา!


1-300 https://stfly.io/4f1Uz9KA      https://oko.sh/E6FczYV      https://ckk.ai/8CNKg

301-600 https://stfly.io/T11YGRYX5      https://oko.sh/ha2ON      https://ckk.ai/65A3kMUx

601-700 https://stfly.io/DmtyUZsn3 http://exe.io/j3BVwEG https://ckk.ai/YyfwL

Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now