-->

เนตรเซียนทะลุสมบัติ 1-291

---ADS---

เป็นเพราะพ่อที่ป่วยหนัก อีกทั้งค่ารักษาพยาบาลจำนวนมหาศาล จึงทำให้หยางโปเด็กฝึกงานของร้านขายวัตถุโบราณ

ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่กดดัน เป็นเพราะจิตใจที่มีเมตตาของเขาจึงทำให้เขาได้รับหินแก้วโดยบังเอิญจนทำให้ดวงตาของเขาสามารถประเมินสมบัติอันล้ำค่าได้ มาลุ้นกันว่าเขาจะสามารถตรวจสอบสมบัติเหล่านั้นและล้มล้างชะตากรรมได้อย่างไร.......1-100 https://stfly.io/sKU3xxlXn http://exe.io/vBh7eDq7 https://ckk.ai/icpFzK

101-200 http://uii.io/SIxNi // https://stfly.io/7PqU


261-270 https://smoner.com/mf5OK // http://exe.io/GHbF // https://iir.ai/EDRm

271-280 https://shrinkme.io/Vz2HrzAq // https://tii.ai/gyx4WZY

Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now