-->

ร้อย(รัก)ตำลึงทอง เล่ม1 PDF

---ADS---


เป็นเพราะวงศ์ตระกูลที่ยิ่งใหญ่เหนือสามัญชน? (ประชด) 

ทำให้ท่านตาตัดสินใจพาพวกนางแม่ลูกแยกบ้านตั้งแต่นางยังแบเบาะ 

แต่เมื่อท่านตาจากไปอย่างไม่หวนกลับ  
“จะคบหาใครก็ต้องดูดีๆนะหว่าหวา ส่วนเรื่องแต่งงาน อารอให้หว่าหวาแต่งก่อนดีหรือไม่”
“กว่าหว่าหวาจะแต่ง อาฟงก็กลายเป็นตาแก่พอดี”
“ถ้าอาแก่ หว่าหวาจะรังเกียจอาหรือ”
“ไม่รังเกียจเจ้าค่ะ หากไม่มีใครแต่งงานกับอาฟง หว่าหวาจะแต่งกับอาฟงเอง หว่าหวาจะได้ดูแลอาฟงตลอดไปดีหรือไม่เจ้าคะ”
Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now