-->

ข้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆ หรอก เล่ม1-2 จบ PDF Yaoi

---ADS---


ครั้นความใคร่เหือดหาย ความรู้สึกข้างในกลับเพิ่มพูนจอมราชัน ‘หลี่ฟู่’ ผู้โหดเหี้ยม ฉุนเฉียว และมักมาก มีขันทีจำแลง นาม ‘เหยียนจู’ คอยรับใช้ข้างกาย เขาผู้นี้ถูกล้างประวัติ ตัดขาดญาติมิตร ละทิ้งอดีต และเปลี่ยนชื่อแซ่มาตั้งแต่ยังเยาว์ นำตัวเข้าฝึกฝนบ่มเพาะให้เป็น ‘องครักษ์ลับ’ ยอดฝีมือฉากหน้าเป็นเพียงขันทีคอยสนองพระโอษฐ์ แต่ฉากหลังทั้งรักษาพระองค์และพลีกายถวายตัว ใช้เรือนร่างปรนนิบัติฮ่องเต้ผู้กักขฬะเยี่ยงสุนัข อดทนทำทุกท่วงท่า เผื่อว่าจะได้เป็นอิสระเสียทีแต่แม้จะพยายามมากเพียงไร ฮ่องเต้สุนัขก็ไม่ยอมปล่อยเหยียนจูไปง่ายๆ หรือนี่เป็นแผนร้ายของเขามาแต่ต้น!?


เล่ม1

เล่ม2 End

Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now