-->

จอมนางริษยา เล่ม1 PDF

---ADS---


ก่อนสิ้นลม จี้เจินได้ระลึกถึงเรื่องราวในภพนี้ นางรู้ดีว่าตนเองใช้ชีวิตอย่างผิดพลาดมาโดยตลอด

ถึงแม้จะได้เกิดในภพใหม่ แต่ความแค้นเดิมนั้นฝังรากลึกลงในจิตใจ

จี้เจินสัญญากับตนเองว่า จะต้องไปอยู่ในจุดสูงสุด และทำลายพวกคนที่เคยก่อกรรมกับนางเอาไว้ ให้ต้องทนทุกข์ราวตกนรกทั้งเป็น!


เล่ม1

Related Posts

Posting Komentar

Come on, Subscribe Our New PDF Now